ثبت دامنه ایران

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۶۷۵۸۴۲

ثبت دامنه ایران

دامنه‌های مرتبه اول و دوم ایران را براحی ثبت نمایید


پردیس میزبان نمایندگی رسمی مرکز ثبت دامنه کشور ایران (ایرنیک) می‌باشد، دامنه‌های ایران مورد نظر خود را براحتی از طریق فرم زیر ثبت نمایید.

پسوند
ثبت
تمدید
انتقال

.ir

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

.id.ir

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

.co.ir

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

.ایران

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

ثبت دامنه در مرکز ثبت دامنه کشور ایران (ایرنیک)

آموزش‌های ثبت و مدیریت دامنه در ایرا‌نیک


راهنمای سخت حساب کاربری در ایران‌نیک

جهت ثبت دامنه‌های ایران نیاز به حساب کاربری در ایرنیک دارید، برای مطالعه آموزش کلیک نمایید.

تنظیمات مربوط به ثبت دامنه توسط نمایندگی

جهت اتصال دامنه‌های ثبت شده به حساب کاربری شما می‌بایست قابلیت ثبت دامنه را برای نمایندگی‌ها...

انتقال دامنه ایران

تمدید دامنه‌های ایران

تغییر DNS دامنه