سرویس حراجی دامنه‌های خاص

در این سرویس پردیس میزبان دامنه‌های خاص بدون کاربرد را از صاحبان‌ آن‌ها پیگیری کرده و با بهترین هزینه جهت فروش قرار می‌دهد.

بزودی این سرویس فعال خواهد شد. کاربران می‌توانند براحتی دامنه‌های خاصی را خریداری نمایند و مراحل قانونی انتقال دامنه را به کارشناسان ما بسپارند.