ثبت دامنه‌های بین‌المللی

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۶۷۵۸۴۲

ثبت دامنه‌های بین‌المللی

براحتی دامنه مورد علاقه خود را با پسوند مورد نظر خود ثبت نمائید.


پردیس میزبان ارائه دهنده سرویس ثبت و انتقال دامنه , جستجوی و بررسی دامنه در پسوند های مختلف ثبت دامنه در پردیس میزبان، قیمت مناسب و نگهداری ایمن از با ارزش‌ترین رکن تجارت مجازی شما، دغدغه‌ی خاطرتان را از بین خواهد برد.

مزایای ثبت دامنه در پردیس میزبان


ثبت آنی دامنه

ثبت و تمدید دامنه بلافاصله پس از سفارش و پرداخت آن، به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد.

ارائه تمامی TLD‌های موجود

پردیس میزبان بیش از ۲۵۰ TLD موجود را برای ثبت فراهم نموده است

ثبت‌نام کامل دامنه با نام شخص سفارش دهنده

تمامی دامنه‌های خریداری شده با نام و مشخصات کامل شخص سفارش دهنده ثبت خواهند شد.

ثبت دامنه با مشخصات فارسی

دامنه‌ها امکان ثبت مشخصات سفارش دهند به زمان فارسی را دارا می‌باشند.

پسوند
ثبت
تمدید
انتقال

.com

۶۰,۰۰۰ تومان

۶۰,۰۰۰ تومان

۶۰,۰۰۰ تومان

.ir

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

.info

۸۶,۸۰۰ تومان

۸۶,۸۰۰ تومان

۸۶,۸۰۰ تومان

.pw

۶۵,۰۰۰ تومان

۶۵,۰۰۰ تومان

۶۵,۰۰۰ تومان

.online

۲۵۴,۲۰۰ تومان

۲۵۴,۲۰۰ تومان

۲۵۴,۲۰۰ تومان

.site

۴۹,۶۰۰ تومان

۴۹,۶۰۰ تومان

۴۹,۶۰۰ تومان

.org

۶۵,۰۰۰ تومان

۶۵,۰۰۰ تومان

۶۵,۰۰۰ تومان

.asia

۱۱۷,۸۰۰ تومان

۱۱۷,۸۰۰ تومان

۱۱۷,۸۰۰ تومان

.net

۶۵,۰۰۰ تومان

۶۵,۰۰۰ تومان

۶۵,۰۰۰ تومان

.biz

۸۳,۷۰۰ تومان

۸۳,۷۰۰ تومان

۸۳,۷۰۰ تومان

.ws

۱۸۶,۰۰۰ تومان

۱۸۶,۰۰۰ تومان

۱۸۶,۰۰۰ تومان

.forex

۳۰۳,۸۰۰ تومان

۳۰۳,۸۰۰ تومان

۳۰۳,۸۰۰ تومان

.broker

۲۰۴,۶۰۰ تومان

۲۰۴,۶۰۰ تومان

۲۰۴,۶۰۰ تومان

.movie

۱,۷۹۸,۰۰۰ تومان

۱,۷۹۸,۰۰۰ تومان

۱,۷۹۸,۰۰۰ تومان

.moscow

-۱ تومان

-۱ تومان

-۱ تومان

.homes

-۱ تومان

-۱ تومان

-۱ تومان

.nf

۷,۰۶۸,۰۰۰ تومان

۷,۰۶۸,۰۰۰ تومان

۷,۰۶۸,۰۰۰ تومان

.academy

۲۱۰,۸۰۰ تومان

۲۱۰,۸۰۰ تومان

۲۱۰,۸۰۰ تومان

.jobs

۷۲۵,۴۰۰ تومان

۷۲۵,۴۰۰ تومان

۷۲۵,۴۰۰ تومان

.live

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۱۵۵,۰۰۰ تومان

.news

۲۰۴,۶۰۰ تومان

۲۰۴,۶۰۰ تومان

۲۰۴,۶۰۰ تومان

.pub

۲۰۴,۶۰۰ تومان

۲۰۴,۶۰۰ تومان

۲۰۴,۶۰۰ تومان

.studio

۱۴۸,۸۰۰ تومان

۱۴۸,۸۰۰ تومان

۱۴۸,۸۰۰ تومان

.video

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۱۵۵,۰۰۰ تومان

.id.ir

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

.co.ir

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

.ایران

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

.cafe

۲۰۵,۰۰۰ تومان

۲۰۵,۰۰۰ تومان

۲۰۵,۰۰۰ تومان

.audio

۹۹,۲۰۰ تومان

۹۹,۲۰۰ تومان

۹۹,۲۰۰ تومان

.photography

۱۳۶,۴۰۰ تومان

۱۳۶,۴۰۰ تومان

۱۳۶,۴۰۰ تومان

.photos

۱۳۶,۴۰۰ تومان

۱۳۶,۴۰۰ تومان

۱۳۶,۴۰۰ تومان

.photo

۲۱۰,۸۰۰ تومان

۲۱۰,۸۰۰ تومان

۲۱۰,۸۰۰ تومان

.click

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ تومان

.mobi

۱۰۵,۴۰۰ تومان

۱۰۵,۴۰۰ تومان

۱۰۵,۴۰۰ تومان

.finance

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

.nowruz

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱۴۰,۰۰۰ تومان

.app

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۸۰,۰۰۰ تومان