ثبت دامنه‌های بین‌المللی

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۶۷۵۸۴۲

ثبت دامنه‌های بین‌المللی

براحتی دامنه مورد علاقه خود را با پسوند مورد نظر خود ثبت نمائید.


پردیس میزبان ارائه دهنده سرویس ثبت و انتقال دامنه , جستجوی و بررسی دامنه در پسوند های مختلف ثبت دامنه در پردیس میزبان، قیمت مناسب و نگهداری ایمن از با ارزش‌ترین رکن تجارت مجازی شما، دغدغه‌ی خاطرتان را از بین خواهد برد.

مزایای ثبت دامنه در پردیس میزبان


ثبت آنی دامنه

ثبت و تمدید دامنه بلافاصله پس از سفارش و پرداخت آن، به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد.

ارائه تمامی TLD‌های موجود

پردیس میزبان بیش از ۲۵۰ TLD موجود را برای ثبت فراهم نموده است

ثبت‌نام کامل دامنه با نام شخص سفارش دهنده

تمامی دامنه‌های خریداری شده با نام و مشخصات کامل شخص سفارش دهنده ثبت خواهند شد.

ثبت دامنه با مشخصات فارسی

دامنه‌ها امکان ثبت مشخصات سفارش دهند به زمان فارسی را دارا می‌باشند.

پسوند
ثبت
تمدید
انتقال

.com

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

.ir

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

.info

۸۶,۸۰۰ تومان

۸۶,۸۰۰ تومان

۸۶,۸۰۰ تومان

.pw

۶۵,۰۰۰ تومان

۶۵,۰۰۰ تومان

۶۵,۰۰۰ تومان

.online

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

.site

۴۹,۶۰۰ تومان

۴۹,۶۰۰ تومان

۴۹,۶۰۰ تومان

.org

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

.asia

۱۱۷,۸۰۰ تومان

۱۱۷,۸۰۰ تومان

۱۱۷,۸۰۰ تومان

.net

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۲۳۰,۰۰۰ تومان

.biz

۸۳,۷۰۰ تومان

۸۳,۷۰۰ تومان

۸۳,۷۰۰ تومان

.ws

۱۸۶,۰۰۰ تومان

۱۸۶,۰۰۰ تومان

۱۸۶,۰۰۰ تومان

.forex

۳۰۳,۸۰۰ تومان

۳۰۳,۸۰۰ تومان

۳۰۳,۸۰۰ تومان

.broker

۲۰۴,۶۰۰ تومان

۲۰۴,۶۰۰ تومان

۲۰۴,۶۰۰ تومان

.movie

۱,۷۹۸,۰۰۰ تومان

۱,۷۹۸,۰۰۰ تومان

۱,۷۹۸,۰۰۰ تومان

.moscow

-۱ تومان

-۱ تومان

-۱ تومان

.homes

-۱ تومان

-۱ تومان

-۱ تومان

.nf

۷,۰۶۸,۰۰۰ تومان

۷,۰۶۸,۰۰۰ تومان

۷,۰۶۸,۰۰۰ تومان

.academy

۴۱۲,۰۰۰ تومان

۴۱۲,۰۰۰ تومان

۴۱۲,۰۰۰ تومان

.jobs

۷۲۵,۴۰۰ تومان

۷۲۵,۴۰۰ تومان

۷۲۵,۴۰۰ تومان

.live

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۱۵۵,۰۰۰ تومان

.news

۲۰۴,۶۰۰ تومان

۲۰۴,۶۰۰ تومان

۲۰۴,۶۰۰ تومان

.pub

۲۰۴,۶۰۰ تومان

۲۰۴,۶۰۰ تومان

۲۰۴,۶۰۰ تومان

.studio

۱۴۸,۸۰۰ تومان

۱۴۸,۸۰۰ تومان

۱۴۸,۸۰۰ تومان

.video

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۱۵۵,۰۰۰ تومان

.id.ir

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

.co.ir

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

.ایران

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

.cafe

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

.audio

۱۹۲,۰۰۰ تومان

۱۹۲,۰۰۰ تومان

۱۹۲,۰۰۰ تومان

.photography

۳۳۶,۴۰۰ تومان

۳۳۶,۴۰۰ تومان

۳۳۶,۴۰۰ تومان

.photos

۳۳۶,۴۰۰ تومان

۳۳۶,۴۰۰ تومان

۳۳۶,۴۰۰ تومان

.photo

۴۱۰,۸۰۰ تومان

۴۱۰,۸۰۰ تومان

۴۱۰,۸۰۰ تومان

.click

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۲۲۰,۰۰۰ تومان

.mobi

۱۰۵,۴۰۰ تومان

۱۰۵,۴۰۰ تومان

۱۰۵,۴۰۰ تومان

.finance

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

.nowruz

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱۴۰,۰۰۰ تومان

.app

۳۹۰,۰۰۰ تومان

۳۹۰,۰۰۰ تومان

۳۹۰,۰۰۰ تومان

.work

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

.io

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۶۰۰,۰۰۰ تومان

.top

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱۷۵,۰۰۰ تومان

.pro

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۲۱۰,۰۰۰ تومان

.gallery

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۹۰,۰۰۰ تومان

.link

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱۶۰,۰۰۰ تومان

.shop

۱۰,۰۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

.me

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۵,۰۰۰ تومان