ثبت دامنه‌های بین‌المللی

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۶۷۵۸۴۲

ثبت دامنه‌های بین‌المللی

براحتی دامنه مورد علاقه خود را با پسوند مورد نظر خود ثبت نمائید.


پردیس میزبان ارائه دهنده سرویس ثبت و انتقال دامنه , جستجوی و بررسی دامنه در پسوند های مختلف ثبت دامنه در پردیس میزبان، قیمت مناسب و نگهداری ایمن از با ارزش‌ترین رکن تجارت مجازی شما، دغدغه‌ی خاطرتان را از بین خواهد برد.

مزایای ثبت دامنه در پردیس میزبان


ثبت آنی دامنه

ثبت و تمدید دامنه بلافاصله پس از سفارش و پرداخت آن، به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد.

ارائه تمامی TLD‌های موجود

پردیس میزبان بیش از ۲۵۰ TLD موجود را برای ثبت فراهم نموده است

ثبت‌نام کامل دامنه با نام شخص سفارش دهنده

تمامی دامنه‌های خریداری شده با نام و مشخصات کامل شخص سفارش دهنده ثبت خواهند شد.

ثبت دامنه با مشخصات فارسی

دامنه‌ها امکان ثبت مشخصات سفارش دهند به زمان فارسی را دارا می‌باشند.

پسوند
ثبت
تمدید
انتقال

.com

۴۱,۵۰۰ تومان

۴۱,۵۰۰ تومان

۴۱,۵۰۰ تومان

.ir

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

.info

۴۷,۰۰۰ تومان

۴۷,۰۰۰ تومان

۴۷,۰۰۰ تومان

.pw

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۸,۰۰۰ تومان

.online

۱۴۶,۰۰۰ تومان

۱۴۶,۰۰۰ تومان

۱۴۶,۰۰۰ تومان

.site

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۱۱۸,۰۰۰ تومان

.org

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ تومان

.asia

۵۶,۰۰۰ تومان

۵۶,۰۰۰ تومان

۵۶,۰۰۰ تومان

.net

۴۹,۰۰۰ تومان

۴۹,۰۰۰ تومان

۴۹,۰۰۰ تومان

.biz

۵۳,۰۰۰ تومان

۵۳,۰۰۰ تومان

۵۳,۰۰۰ تومان

.ws

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱۲,۰۰۰ تومان

.forex

۱۷۲,۰۰۰ تومان

۱۷۲,۰۰۰ تومان

۱۷۲,۰۰۰ تومان

.broker

۱۱۶,۰۰۰ تومان

۱۱۶,۰۰۰ تومان

۱۱۶,۰۰۰ تومان

.movie

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

.moscow

۳۲,۰۰۰ تومان

۳۲,۰۰۰ تومان

۳۲,۰۰۰ تومان

.homes

۵۶۴,۰۰۰ تومان

۵۶۴,۰۰۰ تومان

۵۶۴,۰۰۰ تومان

.nf

۴۸۴,۰۰۰ تومان

۴۸۴,۰۰۰ تومان

۴۸۴,۰۰۰ تومان

.academy

۱۱۶,۰۰۰ تومان

۱۱۶,۰۰۰ تومان

۱۱۶,۰۰۰ تومان

.jobs

۴۴۴,۰۰۰ تومان

۴۴۴,۰۰۰ تومان

۴۴۴,۰۰۰ تومان

.live

۸۸,۰۰۰ تومان

۸۸,۰۰۰ تومان

۸۸,۰۰۰ تومان

.news

۸۸,۰۰۰ تومان

۸۸,۰۰۰ تومان

۸۸,۰۰۰ تومان

.pub

۱۱۶,۰۰۰ تومان

۱۱۶,۰۰۰ تومان

۱۱۶,۰۰۰ تومان

.studio

۸۸,۰۰۰ تومان

۸۸,۰۰۰ تومان

۸۸,۰۰۰ تومان

.video

۸۸,۰۰۰ تومان

۸۸,۰۰۰ تومان

۸۸,۰۰۰ تومان

.id.ir

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

.co.ir

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

.ایران

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

.cafe

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱۱۵,۰۰۰ تومان

.audio

۵۳,۹۰۰ تومان

۵۳,۹۰۰ تومان

۵۳,۹۰۰ تومان

.photography

۷۳,۰۰۰ تومان

۷۳,۰۰۰ تومان

۷۳,۰۰۰ تومان

.photos

۷۳,۰۰۰ تومان

۷۳,۰۰۰ تومان

۷۳,۰۰۰ تومان

.photo

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱۱۰,۰۰۰ تومان

.click

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۸,۰۰۰ تومان

.mobi

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۹,۰۰۰ تومان

.finance

۳۰۵,۰۰۰ تومان

۳۰۵,۰۰۰ تومان

۳۰۵,۰۰۰ تومان

.nowruz

۸۰,۰۰۰ تومان

۸۰,۰۰۰ تومان

۸۰,۰۰۰ تومان