ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.nowruz
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
.ir
4,500تومان
1 سال
4,500تومان
1 سال
4,500تومان
1 سال
.click
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
.audio
192,000تومان
1 سال
192,000تومان
1 سال
192,000تومان
1 سال
.cafe
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
.online
400,000تومان
1 سال
400,000تومان
1 سال
400,000تومان
1 سال
.com
150,000تومان
1 سال
150,000تومان
1 سال
150,000تومان
1 سال
.photo
410,800تومان
1 سال
410,800تومان
1 سال
410,800تومان
1 سال
.photography
336,400تومان
1 سال
336,400تومان
1 سال
336,400تومان
1 سال
.photos
336,400تومان
1 سال
336,400تومان
1 سال
336,400تومان
1 سال
.net
230,000تومان
1 سال
230,000تومان
1 سال
230,000تومان
1 سال
.org
150,000تومان
1 سال
150,000تومان
1 سال
150,000تومان
1 سال
.pw
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
.info
86,800تومان
1 سال
86,800تومان
1 سال
86,800تومان
1 سال
.movie
1,798,000تومان
1 سال
1,798,000تومان
1 سال
1,798,000تومان
1 سال
.asia
117,800تومان
1 سال
117,800تومان
1 سال
117,800تومان
1 سال
.site
49,600تومان
1 سال
49,600تومان
1 سال
49,600تومان
1 سال
.biz
83,700تومان
1 سال
83,700تومان
1 سال
83,700تومان
1 سال
.ws
186,000تومان
1 سال
186,000تومان
1 سال
186,000تومان
1 سال
.forex
303,800تومان
1 سال
303,800تومان
1 سال
303,800تومان
1 سال
.broker
204,600تومان
1 سال
204,600تومان
1 سال
204,600تومان
1 سال
.studio
148,800تومان
1 سال
148,800تومان
1 سال
148,800تومان
1 سال
.video
155,000تومان
1 سال
155,000تومان
1 سال
155,000تومان
1 سال
.live
155,000تومان
1 سال
155,000تومان
1 سال
155,000تومان
1 سال
.news
204,600تومان
1 سال
204,600تومان
1 سال
204,600تومان
1 سال
.pub
204,600تومان
1 سال
204,600تومان
1 سال
204,600تومان
1 سال
.moscow

سال
N/A
N/A
.homes

سال
N/A
N/A
.nf
7,068,000تومان
1 سال
7,068,000تومان
1 سال
7,068,000تومان
1 سال
.academy
412,000تومان
1 سال
412,000تومان
1 سال
412,000تومان
1 سال
.jobs
725,400تومان
1 سال
725,400تومان
1 سال
725,400تومان
1 سال
.id.ir
4,500تومان
1 سال
4,500تومان
1 سال
4,500تومان
1 سال
.co.ir
4,500تومان
1 سال
4,500تومان
1 سال
4,500تومان
1 سال
.ایران
4,500تومان
1 سال
4,500تومان
1 سال
4,500تومان
1 سال
.mobi
105,400تومان
1 سال
105,400تومان
1 سال
105,400تومان
1 سال
.finance
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
.app
390,000تومان
1 سال
390,000تومان
1 سال
390,000تومان
1 سال
.work
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
.io
600,000تومان
1 سال
600,000تومان
1 سال
600,000تومان
1 سال
.top
175,000تومان
1 سال
175,000تومان
1 سال
175,000تومان
1 سال
.pro
210,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
.gallery
190,000تومان
1 سال
190,000تومان
1 سال
190,000تومان
1 سال
.link
160,000تومان
1 سال
160,000تومان
1 سال
160,000تومان
1 سال
.shop
10,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
.me
35,000تومان
1 سال
3,500,000تومان
1 سال
3,500,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains