پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

سرور قدرتمند مجهز به ۳۲ گیگابایت Ram و ۱۲ هسته Cpu

پلن ۱

فضای میزبانی ۱۰۰ مگابایت

ترافیک ماهانه ۱ گیگا بایت

تعداد ایمیل نامحدود

پارک دامنه نامحدود

دیتابیس نامحدود

بک آپ روزانه

پلن ۲

فضای میزبانی ۲۰۰ مگابایت

ترافیک ماهانه ۴ گیگا بایت

تعداد ایمیل نامحدود

پارک دامنه نامحدود

دیتابیس نامحدود

بک آپ روزانه

پلن ۳

فضای میزبانی ۵۰۰ مگابایت

ترافیک ماهانه ۱۰ گیگا بایت

تعداد ایمیل نامحدود

پارک دامنه نامحدود

دیتابیس نامحدود

بک آپ روزانه

پلن ۴

فضای میزبانی ۱۰۰۰ مگابایت

ترافیک ماهانه ۲۰ گیگا بایت

توانایی میزبانی ۲ دامنه متفاوت

تعداد ایمیل نامحدود

پارک دامنه نامحدود

دیتابیس نامحدود

بک آپ روزانه

پلن ۵

فضای میزبانی ۲۰۰۰ مگابایت

ترافیک ماهانه ۲۵ گیگا بایت

توانایی میزبانی ۳ دامنه متفاوت

تعداد ایمیل نامحدود

پارک دامنه نامحدود

دیتابیس نامحدود

بک آپ روزانه

پلن ۶

فضای میزبانی ۵۰۰۰ مگابایت

ترافیک ماهانه ۴۰ گیگا بایت

توانایی میزبانی بی‌نهایت دامنه متفاوت

تعداد ایمیل نامحدود

پارک دامنه نامحدود

دیتابیس نامحدود

بک آپ روزانه