پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

سرور قدرتمند مجهز به ۳۲ گیگابایت Ram و ۱۲ هسته Cpu

پلن پربازدید ۱

استفاده از ۳۵% قدرت پردازشگر سرور

استفاده از ۲ گیگابایت رم سرور

پذیرش حداکثر ۳۵ کانکشن در لحظه

فضای میزبانی ۲۰۰۰ مگابایت

ترافیک ماهانه ۲۰۰ گیگا بایت

تعداد ایمیل نامحدود

پارک دامنه نامحدود

دیتابیس نامحدود

بک آپ روزانه

پلن پربازدید ۲

استفاده از ۴۵% قدرت پردازشگر سرور

استفاده از ۲٫۵ گیگابایت رم سرور

پذیرش حداکثر ۵۰ کانکشن در لحظه

فضای میزبانی ۳۰۰۰ مگابایت

ترافیک ماهانه ۳۰۰ گیگا بایت

تعداد ایمیل نامحدود

پارک دامنه نامحدود

دیتابیس نامحدود

بک آپ روزانه

پلن پربازدید ۳

استفاده از ۵۰% قدرت پردازشگر سرور

استفاده از ۳ گیگابایت رم سرور

پذیرش حداکثر ۷۰ کانکشن در لحظه

توانایی میزبانی ۲ دامنه متفاوت

فضای میزبانی ۴۰۰۰ مگابایت

ترافیک ماهانه ۴۰۰ گیگا بایت

تعداد ایمیل نامحدود

پارک دامنه نامحدود

دیتابیس نامحدود

بک آپ روزانه

پلن پربازدید ۴

استفاده از ۶۰% قدرت پردازشگر سرور

استفاده از ۵ گیگابایت رم سرور

پذیرش حداکثر ۹۰ کانکشن در لحظه

توانایی میزبانی ۳ دامنه متفاوت

فضای میزبانی ۱۰۰۰۰ مگابایت

ترافیک ماهانه ۱۰۰۰ گیگا بایت

تعداد ایمیل نامحدود

پارک دامنه نامحدود

دیتابیس نامحدود

بک آپ روزانه