سرور مجازی Hetzner آلمان

سرور مجازی Hetzner آلمان، مجازی‌سازی شده تکنولوژی KVM

VDS-GE-v01 -1 موجود است

پردازنده 2Core of CPU E3-1246 v3 @ 3.50GHz

رم گارانتی شده 1024 مگابیت

فضای هارد 80 گیگابایت

ترافیک ماهانه نامحدود

آی‌پی اختصاصی ۱عدد

تحویل حداکثر ۳۰ دقیقه سرور بصورت خودکار تولید شده فقط نیاز به تنظیمات و بررسی نهایی دارد که طی ۳۰ دقیقه انجام می‌شود

VDS-GE-v02

پردازنده 2 Core of CPU E3-1246 v3 @ 3.50GHz

رم گارانتی شده 2048 مگابیت

فضای هارد 100 گیگابایت

ترافیک ماهانه نامحدود

آی‌پی اختصاصی ۱عدد

تحویل حداکثر ۳۰ دقیقه سرور بصورت خودکار تولید شده فقط نیاز به تنظیمات و بررسی نهایی دارد که طی ۳۰ دقیقه انجام می‌شود

VDS-GE-v03

پردازنده 4 Core of CPU E3-1246 v3 @ 3.50GHz

رم گارانتی شده 4096 مگابیت

فضای هارد 160 گیگابایت

ترافیک ماهانه نامحدود

آی‌پی اختصاصی ۱عدد

تحویل حداکثر ۳۰ دقیقه سرور بصورت خودکار تولید شده فقط نیاز به تنظیمات و بررسی نهایی دارد که طی ۳۰ دقیقه انجام می‌شود

VDS-GE-v04

پردازنده 4 Core of CPU E3-1246 v3 @ 3.50GHz

رم گارانتی شده 6144 مگابیت

فضای هارد 200 گیگابایت

ترافیک ماهانه نامحدود

آی‌پی اختصاصی ۱عدد

تحویل حداکثر ۳۰ دقیقه سرور بصورت خودکار تولید شده فقط نیاز به تنظیمات و بررسی نهایی دارد که طی ۳۰ دقیقه انجام می‌شود

VDS-GE-v05

پردازنده 5 Core of CPU E3-1246 v3 @ 3.50GHz

رم گارانتی شده 8196 مگابیت

فضای هارد 250 گیگابایت

ترافیک ماهانه نامحدود

آی‌پی اختصاصی ۱عدد

تحویل حداکثر ۳۰ دقیقه سرور بصورت خودکار تولید شده فقط نیاز به تنظیمات و بررسی نهایی دارد که طی ۳۰ دقیقه انجام می‌شود