تمامی سرورهای مجازی و نیمه اختصاصی پردیس میزبان شامل پنل اختصاصی مدیریت سرور در پنل مدیریت کاربر می‌باشند.


Wednesday, March 29, 2017

« برگشت