مقالات

 آخرین دامنه های ثبت شده من کدامند ؟

 بر روی گزینه products در کنترل پنل دامنه جهت دیدن دامنه های ثبت شده در کنترل پنل ابتدا باید به...

 دامنه را مخفی کنیم؟ whois چگونه

دامنه را مخفی کنیم؟ whois چگونه.کلیک کنید Privacy Protection بر روی Domains برای انجام این کار...

 دامنه چیست ؟ whois مختلف( status )مفهوم حالتهای

:مشکلمیتوان آنرا دوباره تمدید و یا ثبت نمود؟ Domain شدن Expire شده است،ایا پس از Expire از تاریخ...

 را شارژ کنیم ؟ Customer چگونه پنل

.ثبت شوند Customer با توجه به این که امکان ثبت دامنه بصورت مستقیم در  پنل رسلری وجود ندارد ،...

 روش اطلاع از زمان ایجاد دامنه و زمان انقضاء دامنه

روش اطلاع از زمان ایجاد دامنه و زمان انقضاء دامنه.کلیک کنید List All Orders  بر روی domains برای...

 مراحل انتقال دامنه

مراحل انجام انتقال دامنه چیست؟چه مراحلی باید انجام شود؟ uk2 من برای انتقال دامنه به شرکت چه...

 موجودی پنل من چقدر است ؟

.را انتخاب کنید Summary  بخش My Billing برای دیدن موجودی حساب کاربری خود بعد از وارد شدن به کنترل...

 نام دامنه چیست؟

.نامی است که وب سایت شما در اینترنت با آن شناخته میشود (Domain) نام دامنه یا دومین نام دامنه ها...

 چگونه اطلاعات شخصی ام را در پنل تغییر دهم ؟

چگونه اطلاعات شخصی ام را در پنل تغییر دهم ؟را انتخاب کنید Contact informationکلیک کرده و سپس بخش...

 چگونه لیست دامنه های در حال انقضا را ببینم؟

در کنترل پنل دامنه لیست دامنه های در حال انقضا کجاست ؟چگونه لیست دامنه های در حال انتقضا را...

 چگونه یک دامنه را از رجیسترار دیگر به پنل خود منتقل کنیم ؟

که در منوی پایین است transfer domainکلیک کنید و سپس در صفحه باز شده بر روی لینک  List Last 10  بر...

 چگونه یک دامنه را ثبت کنیم؟

چگونه یک دامنه را تمدید کنیم؟.کلیک کنید renew بر روی بخش Domain برای انجام این کار ابتدا وارد...

 چگونه یک دامنه را ثبت کنیم؟

را انتخاب کنید Check Availibilty کلیک کنید و سپس قسمت Domain Registration بر روی گزینه Products...

 چیست ؟ و کاربرد آن چگونه است ؟ Child Name Server

چیست ؟ و کاربرد آن چگونه است ؟ Child Name Server.های اختصاصی استفاده می شود DNS سرویسی است که جهت...

 چیست و کاربرد آن چگونه است؟ Domain secret

در صورتی استفاده می شود که قرار است دامنه  از رجیسترار دیگر به پنل شما منتقل شود که حاوی کد...

 چیست؟ (Theft Protection ) ضد سرقت

چیست؟ (Theft Protection) ضد سرقت.توسط انتقال های غیرمجاز است که فعال کردن این گزینه توصیه می شود...

 چیست؟ Reminder to verify the accuracy of Whois data for mydomain ایمیل

من ایمیلی با مضمون اطلاعات دامنه ثبت شده‌ی شما نیاز به بازنگری دارد دریافت نموده ام،باید چه کار...