مقالات

 (symlink )یک لینک( ownership) تغییر مالکیت

:برای تغییر مالکیت یک فایل لینک شده از دستور زیر استفاده نمایید chown -h user:group...

 Apache کردن خودکار Resrart

.وارد سرور شویم SSH و از  root باید از طریق * استفاده نماییم crontab -e برای ویرایش فایل زمان...

 CSF مدیریت پورت‌ها در فایروال

CSF باز و یا بستن پورت در فایروال:مراحل زیر را طی نمایید csf برای حذف یا اضافه کردن پورت در کلیک...

 Content Encoding Error رفع مشکل

.بررسی شود zlib.output_compression  باید فعال بودن deflate و gzip در صورت فعال بودن .فعال باشد...

 Died at /usr/local/cpanel/Cpanel/Hulk.pm line 92 پیفام خطای

با پیغام زیر روبرو شدید لطفا بین ۱۰ تا ۱۵دقیقه بعد دوباره به صفحه‌ی مورد نظر وارد شوید.WHM‌ و یا...

 Directory حذف فایل‌های یک

:بدون اعمال تغییربر روی خود دایرکتوری،‌ میتوان دستور زیر را در خط فرمان اجرا کرد linux در...

 Error with system Quotas رفع اخطار

گاهی پیش امده است که کاربران سرور های اختصاصی دارای کنترل پنل دایرکت ادمین در هنگام ایجاد اکانت...

 Exim دستورات مفید

استفاده Exim اگرصفی پربار دارید و نیاز دارید که آن‌را خالی کنید یا متوجه شوید که پیام ها انباشته...

 Got a packet bigger than max_allowed_packet bytes خطای

.مواجه شوید Got a packet bigger than 'max_allowed_packet bytes با پیغام خطای Mysql کردن و یا کار...

 IONCube نصب و فعالسازی

IONCube روش نصب و راه اندازیplesk در ioncube پیکربندی در لینوکس ioncube نصب:مراحل زیر را دنبال...

 Kernel بروزرسانی

سرور را بروز کنم؟ Kernel چطور می‌توانم وجود دارد؟ Kernel آیا امکان بروزرسانی.وجود نداشته باشد...

 Linux های یک کاربر در process کردن کلیه kill روش

:به سرور متصل و دستور زیر را اجرا نمایید SSH کافیست به کمک Linux های یک کاربر در process کردن...

 MySql Recovery مراحل

نمایید stop را کاملا Mysql * service mysqld stop   pkill mysql را در یک جای امن کپی...

 PHP در Freetype فعال سازی

فعال کنم؟ PHP را در GD چطور GD فعالسازیPHP در GD نصبPHP-GD فعالسازی:بصورت زیر عمل نمایید Centos...

 PHPدر imagettftext عدم امکان استفاده از

 ندارند و در زمان استفاده از این تابع با پیغام خطای زیر مواجه میشوند PHP را در imagegettext()...

 RAM دریافت اطلاعات

دارد؟ RAM سرور من چقدر در سرور من نصب شده و پشتیبانی میشود؟ RAM چه نوع پشتیبانی شده در سرور من...

 SSH ارتباط با

من چطور میتوانم به سرورلینوکس خود از راه دور دسترسی داشته باشم؟.های لینوکس فعال میباشد VPS بروی...

 SSH از طریق tar مشاهده محتویات فایل های

را ببینم ؟ tar چطور محتوی فایل هایدستور زیر را اجرا کنید SSH کردن را انجام دهید .می توانید از...

 SSH انتقال تعداد زیادی فایل بوسیله

:میتوان از دستور زیر استفاده کرد SSH برای انتقال تعداد زیادی فایل بوسیله rsync -az...

 SSH طریقه وصل شدن به

ارتباط برقرار کنم؟ SSH چطور می توانم بهچگونه است؟ Putty نحوه کار با از طریق ویندوز امکان پذیر...

 SSH پیدا کردن فولدرهای 777 از طریق

.برای جستجو فایل های 777 بر روی سرور از دستور زیر استفاده کنیدfind adress -perm 777         .و...

 SSHدیتابیس از طریق table چگونه تعمیر

.باید در حال اجرا باشد Mysql server توجه داشته باشید :با استفاده از دستور زیر می توانید وضعیت آن...

 cpanel استفاده می‌کنند در MySQL پیداکردن کاربرانی که بیش از حد از منابع

:مطمئن شد و آنها را بررسی کرد third-party به کمک دستور زیر میتوان از میزان مصرف برنامه‌های...

 cpanel کلیه کاربران، در Login history بررسی

:را به کمک دستورات زیر بررسی نمایید access_log کافیست محتوای cPanel کلیه کاربران سرور،با کنترل...

 exceeds the upload_max_filesize خطای

اندازه پیش فرض آپلود معمولا 2 مگابایت می‌باشد، به همین دلیل ممکن است هنگام آپلود اطلاعات روی هاست...

 ip محدود کردن تعداد کانکشن به سرور برای هر

.اقدام نمایید csf به پورت مشخص از طریق ip شما میتوانید برای تنظیم ماکسیمم تعداد کانکشن برای هر...

 ip_conntrack: table full, dropping packet خطای

:وارد سرور خود شوید و دستور زیر را وارد نمایید SSH در صورتی که سرور شما دچار مشکل شده است، از...

 iptablesمشاهده کانتر

که شامل حجم ترافیک ورودی و خروجی، تعداد بسته‌های مسدود شده و... می‌باشد iptables برای مشاهده...

 mysql در innodb کنترل وضعیت و فعال نمودن

در سرور من فعال است؟ innodb آیا فعال کنم؟ mysql را در innoDB چطور mysql بعنوان حالت پیش فرض...

 mysqladmin flush-hosts رفع خطای

:با خطای زیر مواجه شدید Linux چنانچه در سرور Host 'hostname' is blocked because of many...

 nano نصب

را نصب کنم؟ nano چطور میتونم در سرورم :کنید و دستور زیر را اجرا نمایید ssh  به سرور root برای...

 perl-Archive-Zip نصب

مواجه میشوم، مشکل از چیست؟ Can't locate Archive/Zip.pm in @INC من با خطای Checking Perl...

 soap فعال سازی

:وارد آدرس زیر شوید soap برای فال سازی /usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp...

 ssh از طریق clamd طریقه ریست کردن

:کردن به سرور دستور زیر را وارد نمایید ssh برای این کار پس از /scripts/restartsrv clamd...

 ssh تغییر پورت

:مراحل زیر را پیگیری نمایید ssh برای تغییر پورت.را ویرایش کنید /etc/ssh/sshd_config وارد شوید و...

 ssh نمایش برنامه هایی که از اینترنت استفاده می کنند از طریق

ببینم؟ ssh چطور برنامه هایی که از اینترنت استفاده می کنند را از طریقدستورات زیر را وارد کنید ssh...

 اضافه نمودن پسوند به نام فایلها

استفاده نمود Linux  برای اضافه نمودن یک پسوند به نام فایلها میتوان از دستور زیر درrename...

 اضافه نمودن پیشوند به نام فایلها

:به ابتدای نام تمام فایلها میتوان از دستورات زیر استفاده نمود prefix برای اضافه نمودن یک پسوند یا...

 به کمک ترمینال ftp راهنمای اتصال

:دستور زیر رادر خط فرمان وارد نمائید ftp جهت اتصال به ftp ipserver را از شما خواهد خواست، پس...

 تعداد خط های یک فایل را ببینم؟ SSH چطور از طریق

از کامند زیر استفاده کنید SSH برای  نمایش تعداد خط های یک فایل از طریقcat -n file دستور بالا...

 تغییر اولویت پردازش فرایند ها در لینوکس

 برای پردازش استفاده می کنند بدین معنی که تمام فرایند ها هم زمان به  صورت موازیCPU در لینوکس به...

 جدید جهت اتصال به سرور Drive آماده سازی

استفاده می‌گردد GPT از نوع TiB 2یکسان باشند برای دیسک های بزرگتر از  MBR یا GPT نوع partition...

 جستجو براساس تاریخ ویرایش در سروهای لینوکسی

چطور می توانم فایلهای که اخیرا ایجاد شده است را جستجو کنم ؟:قبل از پرداختن به موضوع توجه به نکات...

 جستجو و مرتب سازی نتیجه براساس حجم

:برای جستجو و نمایش لیست مرتب شده براساس حجم در لینوکس میتوان از دستور زیر استفاده نمودfind ./...

 جستجوی متن در تعدادی فایل

.برای جستجوی یک متن در تعدادی فایل میتوان  از دستور زیر استفاده نمودgrep -lir "some text" *.نام...

 حذف فایلهایی با نام های خاص

search قابلیت rm شاید برای شما نیز این موضوع پیش آمده باشد که بخواهید تمام فایلها با یک پسوند خاص...

 حذف پوشه‌های خالی

:برای حذف پوشه‌هایی که خالی میباشند میتوانید از یکی از دستورات زیر استفاده نمایید rmdir...

 حذف کردن تمامی شاخه ها بدون حذف فایلها

.برای حذف تمامی فولدرها بودن حذف فایلها در یک مسیر می توانید از دستور زیر استفاده نمایید find ....

 خاموش شدن سیستم در ساعت دلخواه

:برای خاموش شدن خودکار سیستم پس از گذشت ۳ساعت از دستور زیر استفاده نماییدecho init 0 | at now + 3...

 خود فعال کنم ؟ LXAdmin را بر روی سرور دارای کنترل پنل mbstring چطور

را فعال کنم ؟ mbstring استفاده می کنم ؟چطور  Kloxo یا LXAdmin من از نیاز است . چطور این قابلیت...

 در سرورهای لینوکس Exim تست سرویس

.بعد از نصب دستور زیر را وارد نمایید Exim برای تست سرویس مربوطه خطایی وجودد داشتهConfig اگر...

 در لینوکس 'qnx': unknown terminal type رفع خطای

:در صورتی که مشکل در اجرای کامند های لینوکس دارید و پیغام خطای زیر را می‌دهد 'qnx': unknown...

 روی سرور Zend Optimizer طریقه نصب

:ابتدا وارد مسیر زیر شویدcd /usr/local/directadmin/custombuild سپس دستورات زیر را به ترتیب اجرا...

 سرور من چقدر است؟ RAM مقدار

:استفاده نمایید ssh سرور خود میتوانید از دستور زیر در محیط RAM برای اطلاع پیدا کردن از مقدار...

 سرورم میخوام، چطور باید بدست بیارم؟ RAM اطلاعات در مورد

سرورم داشته باشم RAM و دیگر پارامترهای مربوط به حافظه cache من میخوام اطلاعات دقیقی از میزان...

 غیر فعال کردن سرویس های در لینوکس از طریق ترمینال

.وارد سرور خود شوید ssh برای این کار ابتدا باید از طریق دستور ssh-l root -p برای غیر فعال کردن...

 لیست پارتیشن ها

برای دیدن لیست تمام پارتیشن ها از دستورات زیر میتوان استفاده نمودawk '/d.[0-9]/{print $4}'...

 مشاهده لیست فایلها و حجم انها

:برای مشاهده لیست فایلها و حجم هرکدام که بصورت نزولی مرتب شده است از دستور زیر استفاده کنیدfind /...

 نحوه به روز رسانی آپاچی

کنم؟ update چگونه آپاچی را شما می توانید با دستور زیر ورژن آپاچی خود را چک کنید:httpd -vاگر...

 نحوه سرچ فایل با پسوندهای مختلف در لینوکس

چطور فایل با یک پسوند خاص را در لینوکس پیدا کنم ؟را پیدا کنم؟ pl یا cig چطور می توان فایل با...

 نحوه مشاهده تاریخ نصب سیستم عامل

چطور متوجه بشم که سیستم عامل در چه تاریخی نصب شده؟.وارد کنید SSH برای این منظور دستور زیر را در...

 نسخه ی لینوکس سرور من چیست؟

چطور میتونم بفهمم که چه نسخه ای از لینوکس بر روی سرور من نصب شده؟برای اطلاع پیدا کردن از نسخه ی...

 نمایش آدرس هایی که بیشترین درخواست را به آپاچی ارسال کرده اند

:ارسال کرده اند Apache که بیشترین درخواست را به IP لیست ۱۰آدرس   awk '{print $1}'...

 نمایش زمان بصورت قابل درک برای انسان

:برای نمایش زمان از قالب لینوکسی به قالبی که برای انسان قابل درک باشد میتوان از دستورات زیر...

 نمایش پورت‌های باز

:برای نمایش لیست پورتهای باز برروی سرور میتوان از دستور زیر استفاده نمود lsof -Pni4 | grep...

 ها Core هاو Cpu مشاهده‌ی تعداد

های آنها از دستور زیر در ترمینال استفاده کنید Core ها و Cpu برای کنترل تعداد cat /proc/cpuinfo...

 ها DNS تمام IP تغییر یک باره

ها و رکورد های مربوطه در سرور دارید . که اگر بخواهید تمامی رکوردها را به تک تک تغییر دهید  DNS...

 های عضو آنها userها و group مشاهده لیست

:های عضو هرگروه از دستور زیر استفاده نمایید user ها و  group برای مشاهده لیستی از for u in `cut...

 پشتیبان‌گیری از مجوزهای فایل و دایرکتوری‌ها در لینوکس

:برای پشتیبان‌گیری از مجوزهای فایل و دایرکتوری‌ها در لینوکس از دستورgetfacl -R / >...

 کردن سرور لینوکس از طریق خط فرمان reboot چگونگی

:کنید reboot به سادگی با دستور زیر می توانید سیستم را shutdown -r now:با محتوای زیر مشاهده می...

 گذاری دستورات طولانی در لینوکس label

:برای انجام این کار به صورت زیر عمل کنیدکامند مربوطه را انتخاب کنیدnetstat -nat | awk '{print...

 یافتن آدرس برنامه‌ها

برای یافتن آدرس برنامه ها میتوانید از دستورات زیر استفاده نمایید:   which perl   wheris...