ip محدود کردن تعداد کانکشن به سرور برای هر

.اقدام نمایید csf به پورت مشخص از طریق ip شما میتوانید برای تنظیم ماکسیمم تعداد کانکشن برای هر

.را ویرایش کنید csf برای این کار فایل کانفیگ

nano /etc/csf/csf.conf
.باید به صورت زیر مقدار دهی کنید CONNLIMIT در مقابل پارامتر

CONNLIMIT = "port;conn,port;conn"
:به طور مثال


CONNLIMIT = "22;5,80;20"


.میتواند اضافه شود ip که معنای آن بدین صورت است که به پورت 22 نهایتا 5 کانکشن برای هر
.و برای پورت 80 نهایتا 20 کانکشن

.کنید restart را csf پس از ذخیره تغییرات میبایست
service csf restart
 


 
  • Email, SSL
  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

movable type مورد نیاز برای perl نصب ماژول

.را روی سرور نصب کنیم cpan باید ابتدا movable type مورد نیاز برای perl برای نصب ماژول :وارد...

یا سرویس مجازی چیست؟ VPS

.بوده، که در واقع همان ماشین مجازی با مجازی‌سازی می‌باشد (Hosting) یا سرور مجازی، یک اصطلاح در...

rsync انتقال فایل‌ها با استفاده از دستور

در سرور rsync کاربردهای دستور.استفاده کرد rsync می‌توان از دستور SSH برای انتقال فایل‌ها درrsync...

خطای ورود به کنترل پنل پلسک پس به روز رسانی به نسخه 10

:کردن پلسک مشاهده کردید upgrade خود  خطای زیر را پس از  VPS اگر در سرویس “This Panel instance is...

httpdکردن سرویسrestart درزمان Could not determine the server's fully qualified domain name رفع خطای

:با خطای زیر مواجه شدید ssh در httpd کردن سروییس restart در صورتی که در زمان Starting httpd:...