مقالات

  cpanel در Invalid maildirsize file نحوه برطرف کردن مشکل

بیشتر از حد مجاز از فضای تخصیص داده شده استفاده نماید Cpanel این مشکل زمانی بوجود می آید که یک...

 Auto Responders جوابگوی اتوماتیک

از طریق این گزینه شما می توانيد در هنگامی كه مشغول كارهای ديگری هستيد بصورت اتوماتيک به ايميل...

 FTPطریقه ایجاد اکانت

.می باشد و پروتکولی استاندارد جهت انتقال فایل بین کامپیوترهای مختلف می باشد File Transfer...

 File Manager مدیریت فایل

.به شما امكان آگاهی از مشخصات و مديريت فايلهایی كه جزیی از سايت شما هستند را فراهم می سازد Cpanel...

 MySQL database کردن به remote مشکل

:خود دارید لطفاً موارید زیر را بررسی نمایید web hosting  اگر شما دچار مشکل دسترسی به پایگاه داده...

 Web Mail دسترسی به ایمیل ها

:برای این منظور می توانیم از چند طریق اقدام کنیم:می توانید به صفحه مدیریت ایمیل ها وارد شوید...

 cpanel در full backup- cpmove کردن resotre چگونگی

کنم؟ Restore را در سرور جدید cpmove چطور فایل های backup وصل شده و سپس از قسمت WHM به root ذخیره...

 cpanel در session.save_path تنظیم

چطور این کار را انجام دهم؟ session.save_path خودم نیاز به تنظیم Portal وCMS من برای نصب...

 cpanel روش پشتیبانگیری از اطلاعات در

Backup گزینهFiles جهت ایجاد فایل پشتیبان کامل که شامل فایل‌ها و بانک‌های اطلاعاتی است در هر لحظه...

 ایجاد دیتابیس

.کلیک کنید MySQL Databases خود شوید و روی گزینه cpanel وارد *.کلیک کنید Create Database نام...

 تغییر دهیم؟ Cpanel چگونه سطح دسترسی فایلها و فولدرها را در

.میشوید File Manager وارد بخش File برای این منظور پس از ورود به کنترل پنل از کادر .کنید Ok در...

 جهت دریافت یک آدرس cron نحوه تنظیم

:جهت دریافت یک آدرس Cron نحوه تنظیم:در سرور wget , lynx با توجه غیرفعال بودن Cron نحوه تنظیم جهت...

 خود را پیدا کنم؟ ip چگونه

خود را پیدا کنم؟ ip چگونهمن چیست؟ ip من چنده؟ ip.در حکم نشانی شما در اینترنت می‌باشد IP است. این...

 را تغییر دهم؟ default document چطور

.نام دارد این امکان از طریق کنترل پنل فراهم نیست  x۳مورد استفاده برروی سرورهای ما که theme در...